Lonneke Willemstein

Fysiotherapeut sinds 2011, afgestudeerd aan Avans Hogeschool Breda. Echografist MSU en Claudicatiotherapeut (aangesloten bij ChronischZorgnet). Verder gespecialiseerd in medical taping en triggerpoint therapie/Dry Needling en Shockwave therapie.

Big: 9914305004

Call Now Button