Corona nazorg (COVID-19)

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 (Corona) ernstige klachten en beperkingen, bijvoorbeeld moeite met ademhaling, verminderde conditie, slikklachten, ondervoeding, verminderde spierkracht en spiermassa, problemen bij het uitvoeren van werk/hobby, angst en/of depressie, communicatieproblemen, concentratiestoornissen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2023 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.

Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent van COVID-19. Mensen met milde klachten kunnen binnen een week al beter zijn zonder dat zij extra zorg nodig hebben, maar ze kunnen ook weken- tot maandenlang last houden en regelmatig een terugval ervaren. Bij mensen die ernstigere klachten hebben gehad, al dan niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, duurt het herstel veel langer.

Na het doormaken van Corona kunt u merken dat alles meer energie kost. Dagelijkse activiteiten gaan moeilijker dan voorheen en de conditie is achteruit gegaan. Dit merkt u bijvoorbeeld bij het traplopen of fietsen, zwemmen, boodschappen doen en zelfs bij een stukje lopen. Oefeningen kunnen helpen om weer op het oude niveau te komen. 

De meest genoemde klachten van mensen die Corona gehad hebben zijn:

  • Vermoeidheid 
  • Concentratieverlies
  • Kortademigheid of benauwdheid 
  • Hoofdpijn 
  • Spierpijn 
  • Geheugenverlies
  • Druk op de borst
  • Pijn tussen schouderbladen 
  • Duizeligheid 
  • Hoesten 

Weer in conditie na Corona

Als u flink ziek bent geweest, kan het een tijd duren voordat u weer helemaal de oude bent. Heeft u Corona gehad en bent u erg verzwakt of heeft u klachten als kortademigheid en vermoeidheid? We kunnen u hierbij helpen!

Fysiotherapie kan helpen om uw kracht, bewegingsvaardigheden en conditie te verbeteren. De fysiotherapeut coacht u bij het zelfstandig opbouwen van lopen, traplopen en fietsen, passend bij uw belastbaarheid. Kortademigheid en benauwdheid worden ook vaak langdurig ervaren na COVID-19-infectie. Ademhalingstechnieken en spierkrachtversterking voor uw ademhaling kunnen ook getraind worden met de fysiotherapeut.

Veel mensen kunnen nog lang klachten ervaren zoals somberheid en neerslachtigheid. Dit kan de vermoeidheid en zorgen weer versterken. Psychische klachten maken de herstelfase extra zwaar; juist als je moet trainen, oefenen en doorvechten, ontbreekt dan de mentale energie. Ook op dit terrein kan uw fysiotherapeut samen met u beoordelen waar en hoe u de beste hulp kan krijgen.

Verwijzing voor de fysiotherapeut

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor de fysiotherapeut als er vastgesteld wordt dat deze zorg nodig is om te herstellen. De regeling gaat uit van een verwijzing binnen 6 maanden ná de acute ziektefase. De eerste behandeling moet bovendien binnen één maand na verwijzing plaatsvinden. U krijgt deze zorg maximaal 6 maanden (maximaal 50 behandelingen) vergoed. In bijzondere situaties mag de huisarts verwijzen voor een verlenging voor een 2e behandeltermijn van 6 maanden (maximaal 50 behandelingen). De tijdsperiode tussen het einde van de 1e behandeltermijn en de start van de 2e behandeltermijn is maximaal 4 maanden.

 

 

                          

 

        

 

 

Call Now Button